Centrale gasten Jonge Harten 2021 - Jonge Harten

Centrale gasten Jonge Harten 2021

Jonge Harten werkt vanaf dit jaar met een programmateam waar centrale gasten aan toegevoegd zijn. Deze centrale gasten denken mee met de programmering van Jonge Harten en drukken hier hun stempel op.

Dit jaar zijn Lotte van den Berg (Building Conversation) en Priscilla Vaudelle (LostProject) de centrale gasten. Beide hebben zij een heel eigen wijze van theater maken ontwikkeld. Jonge Harten heeft beide makers gevraagd zich intensief te verhouden tot het festival en daarmee de Groningse realiteit. Dit resulteert in nieuw werk van beide makers en verwante makers dat terug te vinden is in de programmering. Daarnaast geven beide makers masterclasses tijdens Jonge Harten.

Lotte van den Berg ontwikkelt met Building Conversation vormen van dialogical art; waarbij aandacht wordt gegeven aan de manier waarop we spreken. Net buiten de dagelijkse realiteit, los van bestaande spanningen, effectbejag en doelmatigheid wordt een ruimte gecreëerd waarin we onszelf kunnen oefenen in gesprek. Op Jonge Harten Staat Lotte van den Berg dit jaar met DYING TOGETHER/Futures en RIZOOM die beide op Jonge Harten in première gaan.

Priscilla Vaudelle ontwikkelt met het Amsterdamse LostProject programma’s die een jong, stedelijk publiek aanspreken. Zij ontwikkelen vanuit hun eigen leefwereld en ervaringen, performances die zowel in de vorm als in thema herkenbaar zijn voor het publiek. Het doel: Een nieuwe jonge generatie representeren die zich gehoord en erkend voelen. Op Jonge Harten 2021 speelt Priscilla Vaudelle 3 avonden LostWords welke verschillende thema’s hebben. Zo komen theater en film, de toekomst en je buurt en identiteit naar voren op deze avonden.