Jonge Harten positief advies maar geen budget van Fonds Podiumkunsten

Op 2 augustus werden de subsidiebesluiten voor de meerjarige festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt. Net als vier jaar geleden ontving Jonge Harten een positief advies van het Fonds Podiumkunsten. De uitwerking is echter wat ingewikkeld. Het geld is wederom op.

Het Fonds Podiumkunsten over Jonge Harten:

‘In de afgelopen jaren heeft het festival volgens de commissie overtuigend laten zien dat de missie om een jong Gronings publiek te verleiden om artistiek hoogstaande dans-en theater voorstellingen bij te wonen, passend is. De manier waarop het festival op maat voorstellingen kiest voor de verschillende jongerendoelgroepen, vindt zij aansluiten bij deze ambitie. Ook de keuze om geen concessies te doen aan de beoogde artistieke kwaliteit van het aanbod voor de betreffende doelgroep kan op de waardering van de commissie rekenen.’

Positieve geluiden

De Gemeente en Provincie Groningen spraken zich eerder al positief uit over Jonge Harten. Zij namen het advies over van De Kunstraad Groningen. Deze schreef over Jonge Harten:

‘Het Jonge Harten Festival is landelijk gezien uniek, draagt bij aan een positief beeld van de regio en vormt een waardevolle toevoeging op het podiumkunstenaanbod in de provincie. De Kunstraad is positief over het beleidsplan van Jonge Harten, dat gedegen is en goed doordacht. De ideeën rond educatie en het festival als community overtuigen. De organisatie heeft een duidelijke ontwikkeling voor ogen. Pluspunt is de emancipatoire functie van het festival: jongeren vanuit de hele provincie worden met theater in aanraking gebracht, krijgen een duw in de rug en kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen. De economische betekenis hiervan – met het oog op leefbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat – mag niet uit het oog worden verloren. Meerjarige subsidie is van essentieel belang voor deze voor Groningen belangrijke organisatie.’

Uitdaging

Jonge Harten is blij met deze waardering en inhoudelijke feedback. Tegelijkertijd constateert het festival een onmogelijke opdracht. Er wordt waarde gehecht aan talentontwikkeling en cultuur voor jongeren, maar het geld dat hiervoor wordt toegekend vanuit het Rijk is volkomen ontoereikend. Er was bij het Fonds Podiumkunsten een uiterst klein budget van 2,1 miljoen beschikbaar voor bijna alle Nederlandse podiumkunstenfestivals. Het budget werd maar liefst 4x overvraagd.Van de 34 positief beoordeelde festival-aanvragen (in totaal vroegen 54 festivals aan), kunnen  slechts 12 festivals en concoursen rekenen op financiële ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten. Daarmee valt bijna twee-derde (65%) van de positief beoordeelde aanvragers opnieuw buiten de boot.

Enthousiasme in lastige tijden

Jonge Harten wil zijn ambitie – zoals geformuleerd in de plannen voor 2017-2020 – vol enthousiasme voortzetten. Maar het festival moet daarbij ook reëel zijn. Met de bezuinigingen van afgelopen jaren en de uitkomst van vandaag wordt Jonge Harten in haar voortbestaan bedreigd. Een festival als Jonge Harten draait op energie, veerkracht en enthousiasme van mensen en samenwerkingspartners. Op die manier heeft het festival de afgelopen vier jaar weten te overleven, maar deze bronnen zijn niet onuitputtelijk. Jonge Harten zal zich opnieuw beraden op de toekomst.

Verenigde Podiumkunstenfestivals

Samen met meer dan 35 festivals van Groningen tot Middelburg werkt Jonge Harten aan de verbetering van de positie van de podiumkunstenfestivals. De podiumkunstenfestivals staan centraal in (inter)nationale en lokale culturele infrastructuren, maar staan aan de zijlijn als het gaat om cultuurbeleid en budgetverdeling. Dat moét anders. Wij hopen dat de Tweede Kamer met Prinsjesdag besluit structureel extra geld beschikbaar te stellen voor cultuur en voor de podiumkunstenfestivals. Een structurele budgetverhoging van 2,5 miljoen in de jaren 2017 – 2020 is broodnodig.

De deelnemers aan de Verenigde Podiumkunstenfestivals (per regio):

NOORD – Eurosonic Noorderslag (Groningen) | Oerol Festival (Terschelling) | Noorderzon Performing Arts Festival (Groningen) | Jonge Harten Theaterfestival (Groningen) | Oranjewoud Festival (Oranjewoud)

WEST – SPRING Performing Arts Festival (Utrecht) | Grachtenfestival (Amsterdam) | Motel Mozaïque (Rotterdam) | Operadagen (Rotterdam)| Holland Festival (Amsterdam) | Over het IJ Festival (Amsterdam) | Festival Oude Muziek (Utrecht) | Julidans (Amsterdam) | Reuring (Purmerend) | Amsterdams Kleinkunst Festival | Dancing on the Edge Festival (diverse steden) | Gaudeamus Muziekweek (Utrecht) | Holland Dance Festival (Den Haag) | Karavaan Festival (Noord-Holland) | Nederlands Theater Festival/Amsterdam Fringe Festival (Amsterdam) | Tweetakt (Utrecht) | Geelvinck Fortepiano Festival (Amsterdam) | Cello Biënnale Amsterdam | | ITs Festival (Amsterdam) | Le Guess Who? (Utrecht)
OOST – Internationaal buitentheaterfestival Deventer op Stelten | Music Meeting (Nijmegen)
ZUID – Theaterfestival Boulevard (’s-Hertogenbosch) | Festival de Nederlandse Dansdagen (Maastricht) | Incubate (Tilburg) | Festival Cement (’s-Hertogenbosch) | Musica Sacra (Maastricht) | November Music (’s-Hertogenbosch) | Festival Circolo (‘s-Hertogenbosch) | Zeeland Nazomer Festival (Middelburg)