Doe mee met de zesdelige cursus Kunstkritiek! - Jonge Harten

Doe mee met de zesdelige cursus Kunstkritiek!

De podiumkunstkritiek kan wel wat nieuw bloed gebruiken

Jonge Harten en Theaterkrant organiseert een zesdelige workshop, waarin je met recensent Marijn Lems op zoek gaat naar je eigen stem. Hoe denk jij over podiumkunst, en hoe zet je die gedachten om naar kritiek? Welke vormen kunnen we gezamenlijk vinden om over dans en theater te schrijven, spreken, performen, tekenen etc.? De bijeenkomsten leiden naar een gezamenlijk bezoek aan verschillende voorstellingen op het Jonge Harten Festival, waar we dan onze inzichten in de praktijk zullen brengen.

Wil je zelf bijdragen aan het gesprek over theater en dans, schrijf je dan in!

De staat van kunstkritiek?

Theater en dans, oftewel de zogenaamde podiumkunsten, bestaan alleen tijdens de voorstelling zelf. In tegenstelling tot film, tv, games, boeken, muziek, beeldende kunst etc. etc. kun je een dans- of theaterstuk niet nog een keer aanzetten, bekijken of lezen als je het nog eens wilt zien: het is er alleen terwijl je het meemaakt en de performers live aan het werk ziet.

Dat maakt kunstkritiek des te belangrijker voor de podiumkunsten. Onder kunstkritiek verstaan we recensies maar ook alle andere beschouwingen van een kunstwerk, oftewel alles wat er door mensen buiten de makers zelf in reactie op een voorstelling geschreven en gemaakt wordt. Als je een voorstelling hebt gemist, of je bepaalde details niet meer kan herinneren, is kritiek bij podiumkunsten vaak je enige toevluchtsoord.

Daarnaast is kunstkritiek belangrijk omdat we ervan leren hoe er door onszelf en anderen naar een kunstwerk gekeken wordt. Iedereen heeft zo zijn eigen blik op een voorstelling, en geen van die manieren van kijken is beter dan een andere. Hoe meer verschillende interpretaties van een kunstwerk we met elkaar delen, hoe rijker onze beleving van dat kunstwerk wordt.

Maar daarvoor is het wel nodig dat er genoeg verschillende stemmen aan dat gesprek meedoen, en dat nieuwe perspectieven de ruimte krijgen. Als we de kunstkritiek alleen aan recensenten in de kranten en op websites overlaten, blijft het gesprek per definitie beperkt tot een incrowd, die vaak vrij eenzijdig van samenstelling is (hoogopgeleid, wit, uit de middenklasse, atheïstisch of agnostisch, cisgender). Aangezien theater- en dansmakers zelf veel gevarieerder van achtergrond zijn, zou het goed zijn om het gesprek over hun voorstellingen ook vanuit verschillende perspectieven te kunnen voeren.

Daarnaast kun je nog de vraag stellen of de traditionele vormen van kunstkritiek nog toereikend zijn om de nieuwe ontwikkelingen binnen theater en dans recht te kunnen doen. Bij voorbeeld: kunnen stukken die gemaakt worden in samenwerking met niet-professionele acteurs, bij voorbeeld buurtbewoners of mensen vanuit een bepaalde gemeenschap of beroepsgroep, wel op dezelfde manier worden geanalyseerd als teksttheater in de schouwburg? En als er steeds meer voorstellingen zijn die gebruik maken van nieuwe media, moeten we dan ook niet kijken hoe we kunstkritiek kunnen maken die gebruik maakt van platforms als YouTube, TikTok of Soundcloud?

Praktische info

Kennismakingsgesprek op 14 oktober

We starten deze cursus met een kennismakingsgesprek op 14 oktober van 17.00 tot 18.00 uur. Dit gesprek is voor iedereen die geïnteresseerd is en wordt online gegeven via Zoom. Wil je graag bij dit gesprek zijn? Stuur dan een mailtje naar publiciteit@jongeharten.nl en wij zorgen dat je de zoomlink van ons ontvangt.

Cursus avonden

Ben je enorm enthousiast geworden na het kennismakingsgesprek? Gelukkig, wij ook! Vanaf nu begint de zesweekse cursus. Deze is online via Zoom. In deze weken krijg je elke donderdag (17.00 uur) een online les van Marijn Lems en elke week is gekoppeld aan een ander thema. De cursus data zijn op 21 en 28 oktober. 4, 11 en 18 november.

Onderdeel van de cursus is dat je het het festival gaat bezoeken samen met de rest van de groep. Het festival vindt plaats van 19 t/m 27 november in Groningen. Je bezoekt samen een voorstelling en krijgt hierbij een bijbehorende opdracht.

Kosten

Het online bezoeken van het kennismakingsgesprek is gratis. Als je meedoet aan de zesweekse cursus betaal je € 50. Inschrijven voor de cursus kan via publiciteit@jongeharten.nl.