Goed nieuws voor Jonge Harten

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat er 10 miljoen per jaar extra beschikbaar wordt gesteld voor cultuur in de periode 2017 – 2020. Een deel van dit bedrag (3,1 miljoen) is bestemd voor de podiumkunstenfestivals waarvan de subsidieaanvragen bij het Fonds Podiumkunsten eerder dit jaar positieve beoordelingen kregen, maar vanwege een tekort aan geld niet gehonoreerd konden worden.

Jonge Harten is zeer verheugd met de extra middelen die nu zijn vrijgemaakt. Waar het festival de afgelopen drie jaar op wankele benen stond, kan het nu weer zijn basis verstevigen. Het biedt Groningen de kans zijn negendaags festival, met jong talent, vernieuwend en uitdagend theater te prolongeren. Een festival dat door en voor jonge mensen mogelijk wordt gemaakt.

Als Jonge Harten het volledig aangevraagde bedrag toegekend krijgt, kan het festival ook de kans krijgen om eigen producties te blijven ontwikkelen. Jonge Harten (co)produceert jaarlijks twee tot vier voorstellingen met jonge theatermakers, daarnaast ontwikkelt het festival interdisciplinaire projecten. Het festival wil hierbij o.a. samen optrekken met het opnieuw geopende maar vaste partner Grand Futura. Jonge Harten wil dat Groningen als maakplek kan blijven bruisen, makers nieuw werk en zichzelf verder kunnen ontwikkelen en bij het ontstaan ervan een jong publiek ontmoeten.

De voorbereidingen van Jonge Harten 2016 zijn daarnaast in volle gang. Van 18 t/m 26 november 2016 vindt de negentiende editie van het festival plaats. Het programma wordt in oktober bekend gemaakt en de kaartverkoop start op 17 oktober.

———
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stèfanie Feijen – Marketing & PR
Stefanie@jongeharten.nl | 050-7370207 

In de lobby naar het Rijk zijn de diverse podiumkunstenfestivals van Nederland samen opgetrokken. Lees hieronder de reactie namens De Verenigde Podiumkunstenfestivals – 20 september 2016

Podiumkunstenfestivals blij met erkenning, maar het werk is nog niet gedaanDe Verenigde Podiumkunstenfestivals zijn blij met de erkenning van het belang van de podiumkunstenfestivals in Nederland en voor dit broodnodige extra budget. Wij zien dit als een eerste stap naar een nieuw bestel waarin festivals (en andere ‘nieuwe’ vormen van productie en presentatie van kunst en cultuur) op de juiste waarde worden geschat. In de komende jaren praten wij graag verder met de sector, het ministerie en met de fondsen over de rol van de podiumkunstenfestivals in het culturele landschap van Nederland.

De podiumkunstenfestivals onderschrijven daarnaast graag de oproep van onze collega’s dat we er met deze 10 miljoen nog niet zijn. Voor nu is er minimaal 24 miljoen per jaar nodig (een extra 14 miljoen) om de ergste problemen in de culturele sector – die zijn ontstaan na de enorme bezuinigingen (200 miljoen) ingegaan in 2013 – op te lossen. Lees in deze link de oproep voor 24 miljoen: http://www.kunsten92.nl/publicaties/brieven/oproep-fractievoorzitters-meer-ruimte-cultuur/