Jonge Harten 2020 gaat niet door

De intieme editie van Jonge Harten 2020 gaat helaas niet door

Net als veel van jullie hebben wij afgelopen week met ingehouden adem de corona persconferentie gevolgd. Zoals iedereen nu weet zijn er nieuwe coronamaatregelen genomen om te zorgen dat het virus hopelijk minder om zich heen gaat slaan. Het belangrijkste doel van de maatregelen is om sociale interactie in te perken.

De afgelopen dagen hebben we veel contact gehad met ons team, met collega festivals, partners en de veiligheidsregio om een totaalbeeld te kunnen krijgen van wat er allemaal wel en niet mag en kan. Tegelijkertijd hebben we onszelf constant afgevraagd wat willen wij en tot waar kunnen we nog doen waarvoor we er zijn.

We vinden het belangrijk om het publiek verschillende perspectieven te laten ervaren. Niet alleen in theaters, maar juist ook op andere plekken. Zo bekijken we de wereld telkens vanuit een andere hoek en hopen we samen te zorgen voor een beetje meer begrip voor elkaar, ook wanneer we heel verschillend lijken. We willen mensen bij elkaar brengen om elkaar te leren kennen, om in gesprek te raken en samen te ervaren. Ook willen we dat dit alles een fijne, veilige en welkome ervaring is. Binnen de nieuwe maatregelen zien wij helaas geen mogelijkheid om die kern van Jonge Harten overeind te houden.

Hiernaast vinden we het belangrijk om een signaal af te geven. De Minister-President noemde specifiek “Theaterfestivals” als evenementen die niet door kunnen gaan. En hoewel al onze plannen voor Jonge Harten Goes Intimate coronaproof en voor een klein publiek waren willen wij niet de uiterste rek van grenzen opzoeken. Dit voelt niet goed wanneer we juist allemaal ons steentje moeten bijdragen. Het virus slaat om zich heen en we vinden het belangrijk om samen bij te dragen aan het indammen van de besmettingen. Ook het advies van de veiligheidsregio ondersteunt onze gedachten hierover. Het voelt niet verantwoord om bezoekers van de ene kant van de stad naar de andere te gidsen om al die mooie voorstellingen te bezoeken die we met zoveel zorg voor jullie hebben uitgekozen.

We hadden jullie graag weer willen ontmoeten, maar met pijn in ons hart betekent dit alles dat Jonge Harten 2020 wordt afgelast*. Dit voor jullie veiligheid, maar ook voor die van onze medewerkers, vrijwilligers en de makers. En hoewel het dit jaar niet door kan gaan blijven we hoopvol voor 2021. Jonge Harten vindt in 2021 plaats op 19 tot en met 27 november.

Zorg goed voor jezelf en elkaar.

*Als je al kaarten hebt gekocht nemen we zo snel mogelijk contact met je op.