Jonge Harten steunt pamflet ‘Festivals geen ontkomen meer aan’.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals presenteert vandaag het pamflet ‘Festivals, geen ontkomen meer aan‘, waarin Jonge Harten samen met 39 landelijke festivals uit alle regio’s aandacht vraagt voor een positieve kijk op festivals. Want festivalisering is belangrijk in het denken over de hedendaagse kunstsector. Daarnaast zijn festivals in de werkelijkheid veel belangrijker dan in het verouderde cultuurbeleid is opgenomen.

Jonge Harten staat achter de boodschap van het pamflet: “Plaats innovatieve festivalwerking in het hart van politiek beleid, daar waar het anno 2018 thuishoort. Geef de podiumkunstenfestivals de ruimte om zich te kunnen blijven ontwikkelen en om nog succesvoller te zijn. Benadruk daarnaast het belang van festivals in het land en begin van daaruit te denken over de culturele sector vanaf 2021. Want die festivals, daar is geen ontkomen meer aan.”

Het pamflet wordt op dinsdag 5 juni aangeboden aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en aan de Raad voor Cultuur. Wij  denken dat het pamflet een belangrijke aanvulling is op de landelijke discussie over de toekomst van het culturele bestel die nu in volle hevigheid wordt gevoerd. Daarnaast kan het pamflet – gezien de grote spreiding van de podiumkunstenfestivals over het hele land – onderdeel zijn van het startgesprek tussen de minister en de verschillende culturele regio’s op 14 juni en van de gesprekken die daarop volgen.