Winactie: Off the beaten track met Jonge Harten & Groningen Airport Eelde

Ga jij mee off the beaten track? In samenwerking met Groningen Airport Eelde geven we een lang weekend voor twee personen naar een (nu nog) onbekende bestemming in Europa weg. Ben jij of ken jij iemand die dit avontuur aangaat? Volg ons deze week op Instagram!

Vanaf morgen verschijnt er t/m donderdag elke dag om 11:00 uur een vraag op ons instagramaccount. De antwoorden hierop zijn met enig speurwerk te vinden op de website van Jonge Harten en Groningen Airport Eelde. Donderdag aan het einde van de dag staan wij ergens in het centrum. De exacte locatie posten wij donderdagmiddag om 16:00 uur. Degene die als eerste bij ons is, met 4 kloppende antwoorden vertrekt de volgende ochtend samen met een vriend of vriendin….Op avontuur!

LET OP: je vertrekt vrijdagochtend (11 nov) vanaf Groningen Airport Eelde en vliegt op maandagochtend (13 nov) weer terug. Kijk hieronder voor alle info en voorwaarden.

Wat moet je doen?

 • Volg Jonge Harten en Groningen Airport Eelde op instagram
 • Vind de 4 goede antwoorden op onze websites
 • Zoek een reismaatje om mee te gaan
 • Pak je koffers (+ geldig ID kaart/paspoort)
 • Zorg ervoor dat je donderdag als eerste bij ons bent

Dit krijg je van ons:

 • 2x vliegtickets van en naar bestemming
 • 3x overnachtingen voor 2 personen in een hostel
 • busvervoer van en naar Groningen Airport Eelde

Dit regel je zelf:

 • vervoer van en naar het hostel
 • ontbijt, diner, overige kosten
 • een reisverzekering (eigen verantwoordelijkheid)

Voorwaarden

Titel winactie: Off the beaten track met Jonge Harten & Groningen Airport Eelde

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Spelvoorwaarden en zijn van toepassing op de actie ‘Off the beaten track met Jonge Harten Theaterfestival & Groningen Airport Eelde’, hierna Actie genoemd.
 1. Deze Actie wordt georganiseerd door Groningen Airport Eelde, Machlaan 14a, 9761 KT te Eelde. Hierna GAE genoemd. En Jonge Harten Theaterfestival, Stationsplein 3, 9726 AE te Groningen. Hierna Jonge Harten genoemd.
 1. De Actie loopt van zondag 06/11/2016 van 16:00 tot en met  donderdag 10/10/2016 18:00 uur.
 1. Over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 1. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden, de Spelvoorwaarden van GAE en Jonge Harten en het privacyreglement van GAE en Jonge Harten.

Deelname

 1. De deelname aan deze Actie staat open voor in Groningen (en omgeving) wonende personen.
 1. Werknemers van GAE en Jonge Harten zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

Algemene gedragsregels

 1. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.

Wijze van deelnemen

 1. Om deel te nemen aan deze actie moet de persoon 4 vragen op het instagram account van Jonge Harten correct beantwoorden en op donderdag 10/10/2016 als eerste bij het Jonge Harten promoteam zijn. Deze staan donderdag aan het einde van de middag ergens in de binnenstad van Groningen. Exacte locatie wordt via Facebook en Instagram gecommuniceerd. Mochten er meerdere deelnemers tegelijk arriveren dan wordt er geloot.
 1. De bovenstaande wijze van deelnemen is de enige manier om aan de Actie deel te nemen.

Prijzen en winnaars

 1. De winnaar die donderdag 10/10/2016 als eerste bij het promoteam van Jonge Harten arriveert met 4 correcte antwoorden, krijgt te horen waar hij/zij samen met een vriend/vriendin naar toe gaat.
 1.  GAE en Jonge Harten zullen de winnaar vragen om een aantal, voor het uitreiken van de prijs noodzakelijke, persoonlijke gegevens.                                                                                                                 
 1. De te winnen prijs zijn twee vliegtickets + 3 overnachtingen naar een voor de winnaar nog onbekende bestemming. Vertrek is op vrijdag 11 november 2016 vanaf Groningen Airport Eelde en terugkomst op maandag 14 november 2016 op Groningen Airport Eelde. Busvervoer van en naar Groningen Airport Eelde is gesponsord door het OV Bureau Groningen.
 1. Deze prijs is exclusief transport op bestemming en kosten gedurende de reis en op plaats van bestemming.
 1. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.
 1. GAE zorgt voor aangifte en afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.
 1. GAE & Jonge Harten behouden zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is wegens bijzondere omstandigheden.

Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

 1. GAE en Jonge Harten mogen een foto van de winnaar publiceren op de website van GAE + Jonge Harten en de aan GAE + Jonge Harten verbonden Facebookpagina en Twitteraccount en eventuele andere social media platforms.
 1. De winnaar is op verzoek van GAE en Jonge Harten verplicht mee te werken aan verdere publiciteit ten behoeve van GAE en Jonge Harten hiervoor, zijn GAE en Jonge Harten geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of –uitingen zijn en blijven volledig eigendom van GAE en Jonge Harten.

Persoonsgegevens

 1. Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van deze Actie aan GAE en Jonge Harten meedeelt, correct, up to date en volledig zijn.
 1. De deelnemer gaat door het opgeven van die gegevens ermee akkoord dat GAE en Jonge Harten deze gegevens vastleggen en gebruiken om uitvoering te geven aan de prijs.

Aansprakelijkheid

 1. GAE en Jonge Harten en door GAE en Jonge Harten ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.
 1. Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de Actie.
 1. GAE en Jonge Harten zijn niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.

Overig

 1. GAE en Jonge Harten behouden zich het recht voor tussentijds deze Actie voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als GAE en Jonge Harten dit verstandig achten. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens GAE en Jonge Harten ontlenen.
 1. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zullen GAE en Jonge Harten daarover beslissen.

28. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.