Festivalraad  - Jonge Harten

Festivalraad (24 t/m 30 jaar)

Jonge Harten gaat een aantal Young Professionals, ook uit andere vakgebieden dan kunst,
verenigen in een Festivalraad. Deze raad maakt voorafgaand aan het festival kennis met de
organisatie en het programma, bezoekt zoveel mogelijk activiteiten en evalueert na afloop. De
festivalraad bekleedt ook de rol van ambassadeur van Jonge Harten binnen zijn eigen netwerk.
Door deze samenwerking legt het festival verbindingen met sectoren, faculteiten of
doelgroepen waarmee het nog geen vanzelfsprekende band heeft.

Jonge Harten 2023

Jonge Harten 2023 Will be from 17th - 25th of November.

Choose your battles