Het verhaal van Jonge Harten - Theater Festival Groningen

Het verhaal van Jonge Harten

Lees hier het verhaal van Jonge Harten, waar we voor staan, wie we zijn en wat we doen. Zo kom je erachter dat theater een ervaring is voor al je zintuigen!

Ons verhaal

Bij Jonge Harten geloven we dat theater mensen samenbrengt en onderwerpen bespreekbaar maakt (hoe groot of klein ook). Dat is waar we het voor doen.

Het festival maken we met een jong team, jonge theatermakers én met jou. Omdat wij samen de toekomst zijn en het verschil kunnen maken.

Choose your battles
Ontwapening; toepasselijker had het thema van het Jonge Harten Festival 2022 jammer genoeg niet kunnen zijn. Oorlog, conflict, klimaat en een onstilbare groeihonger maken de wereld tot een plek die voor velen steeds onveiliger is. Ze leggen haarfijn bloot wat de uitdagingen zijn van ‘onze tijd’. Het vinden van de antwoorden en oplossingen is aan ons. Gaan we verdedigen of aanvaarden waar we ons in bevinden? En gaan we ons aanpassen aan de onontkoombare realiteit dat het anders moet?

Afgelopen jaar drong de wens tot ontwapening zich aan ons op; in gesprekken, in het nieuws en op straat. We hoorden verhalen over angst voor wapens en geweld, naast de angst om kwetsbaar te durven zijn. Graag willen wij als Jonge Harten daar iets tegenover zetten; we willen een safe space creëren waar het wel kan, of waar we de eerste stappen kunnen zetten richting het neerleggen van onze verdedigingsmechanismen. Ongewapend de ander tegemoet treden.

Choose your battles’ is onze ondertitel. Een uitnodiging aan jou om de focus te leggen op dat wat voor jou echt waardevol en noodzakelijk is en te kiezen hoe je die uitdaging vervolgens aangaat.

Ontwapenen doen we samen
Er heerst angst voor geweld. Parallel hieraan leeft de vrees om kwetsbaar te zijn, om uiting te geven aan het gevoel van grond die drijfzand is geworden. De hoogste tijd dus, om te ontwapenen. Of, in de definitie van Van Dale: ontdoen van wapens, weerloos maken, tot bedaren brengen.

Het is tijd om de letterlijke maar ook vooral figuurlijke wapens neer te leggen. Elkaar weer ontmoeten, veilig laten voelen, ontroeren, ruimte geven aan ontspanning en positieve gevoelens. Gelijkwaardig aan elkaar wezenlijk contact maken. De ziel voeden en nieuwe perspectieven geven. En hoe kan dat beter dan door middel van theater en ontmoeting.

Ontwapenende programmering
De programmering van deze editie zal ontwapening omarmen. Dit gebeurt zowel met de twee centrale makers Mohamed Yusuf Boss En Alexandra Broeder, maar ook door vele andere makers die op het festival te zien zullen zien. Voorstellingen die kwetsbare thema’s aansnijden als uitzichtloos psychisch lijden, het starten van een revolutie, het verliezen van controle, verlangen naar houvast, maar ook vallen en veerkracht tonen. Jonge Harten 2022 is niet alleen maar kijken naar theater, maar ook actief onderdeel zijn van dit theater, Zo kun je bijvoorbeeld meedoen aan een ware denkoefening over de toekomst.

Noodzaak, toekomst en rolmodellen
Naast ontwapening zul je ook de thema’s toekomst, rolmodellen en noodzaak komen terug in de programmering.

Toekomst
Hoe we het ook wenden of keren de toekomst die komt er wel. En hoe die eruit gaat zien, daar hebben we zelf invloed op. Wat hoop jij dat de toekomst jou gaat brengen? Wat draag jij er zelf aan bij? En hoe verhoud jij je tot de toekomst? Moeten we na een tijd van corona op dezelfde manier doorgaan of zullen we vanaf nu dingen radicaal anders doen?

Welke emotie voel jij bij de toekomst, wat doet deze met je en wat heb jij nodig om de toekomst in de gaan? Deze vragen hebben wij onszelf natuurlijk ook allemaal gesteld. Ons antwoord? Verbeelding. Verbeelding zorgt dat we kunnen dromen, dingen in een ander perspectief kunnen zien en onszelf kunnen blijven bevragen. Verbeelding op het podium, zorgt voor verbeelding in ons hoofd.

Het moet nu!
En juist nu moet die verbeelding op het podium te zien zijn. Na een tijd van corona is het tijd om na te denken hoe we verder willen, waar we veranderingen willen maken en hoe we willen herstellen. Want hoe gaat het eigenlijk met ons? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Wat willen we nu aan de wereld vertellen? En wat wil de wereld ons vertellen? Welke onderwerpen moeten er nu op de agenda komen te staan?

Rolmodellen
Voor wie ben jij een rolmodel? En op welke manier wil je dat uitdragen? Wie zijn jouw rolmodellen? En welke stemmen mogen er volgens jou meer gehoord worden? Laat onze (theater)makers jou gidsen om jouw stem te vinden en te laten horen. Laat hen tijdens ons festival een rolmodel voor je zijn en laat je inspireren.

PS En wist je dat een deel van ons programma speciaal voor middelbare scholieren wordt samengesteld? Dus met je klas naar Jonge Harten? Of gewoon meer hierover weten? Klik hier.

PPS Meedoen, samenwerken of gewoon eens een goed gesprek? Altijd welkom! Check hier op welke manieren je mee kunt doen met het festival of stuur een mail naar info@jongeharten.nl.

De belangrijkste samenwerkingspartners van het Jonge Harten Theaterfestival zijn SPOT en het Grand Theatre Groningen.

Jonge Harten

Choose your battles

Choose your battles