Meer info over Jonge Harten Theaterfestival Groningen 2023

Meer over Jonge Harten

Hoe gaan wij met jou om?!

 

Waar geloven wij in? Oftewel wat is onze missie en visie?

Een betere toekomst door het verenigen van de nieuwe generatie door middel van theater. Dat is de missie van Jonge Harten. Want als er een groep is die het verschil kan maken, dan is het de nieuwe generatie (12-29 jaar). Als er iets is dat die vereniging kan veroorzaken met een verbindende en katalytische kracht, dan zijn dat de podiumkunsten. Theater verlangt namelijk samenkomst op één plek en juist deze gepolariseerde en geïndividualiseerde wereld schreeuwt om de openheid en de directe verbinding die theater biedt. Daarnaast laat deze levende kunstvorm haar publiek als geen ander ervaren hoe je op een overstijgende manier naar jezelf en de Ander kunt kijken. Een goede start.

Om dit te veroorzaken organiseert Jonge Harten jaarlijks een negendaags festival in Groningen. Negen dagen lang legt een divers theateraanbod in de breedste zin de verbinding met het jonge publiek. Specifiek in deze stad, de jongste stad van Nederland, waar alleen al meer dan 50.000 studenten wonen. Jaarlijks bereikt het festival rond de 10.000 bezoekers.

Jonge Harten richt zich op een divers publiek (divers in elk opzicht: gender, afkomst, opleidingsniveau, enz.). Zij investeert in de dialoog met de verschillende doelgroepen om vanuit ten volste gekozen, bewuste naïviteit en idealisme een context te creëren waarin ALLE jonge mensen zich welkom voelen.

Zonder herkenbaarheid en ongemak te schuwen geeft Jonge Harten haar publiek een theatraal zetje dat het dagelijks evenwicht verstoort en de manier waarop zij in het leven en de wereld staan, voor altijd verandert. Van Jonge Harten neem je een ervaring mee die de rest van je leven beïnvloedt.

Door wie wordt Jonge Harten bestuurd?

Menno Conner is onze voorzitter
Felix Welsink is onze Penningmeester
Hielke Westra enWilbert van de Kamp zijn alle twee Algemeen Bestuurslid.

Zij hebben de volgende nevenactiviteiten 

Menno Conner: Hoofd Bachelor Design en werkplaatsen, Academie Minerva Hanzehogeschool Groningen, penningmeester Stichting Kladmuur.
Felix Welsink: Beleidsmedewerker Erfgoed & Kunsten bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Penningmeester Het Makersfonds, Zakelijk leider De Passant.
Wilbert van de Kamp: Oprichter van Omapost, Columnist bij DvhN, Presentator bij De Linkse Mannen Lossen het Op, Herbergier bij Wongema en Adviseur Groningen bij Grasnapolsky.
Hielke Westra: Hoofdfunctie: directeur Groninger Dorpen. uit hoofde van mijn functie: lid van de Raad van Advies Vakland Hogeland/Gebiedscooperatie Hogeland. lid van Gasberaad Groningen. Bestuurslid coöperatieve vereniging Het Kunstkwartier, Aspirant bestuurslid Stichting Mien Westerkwartier, Bijzonder lid amateurkunst vereniging Zichtlijn, Bestuurslid Stichting Kunst & Kwartier, Bestuurslid coöperatie i.o  Energiegroep Grootegast, Lid Raad van Commissarissen Warmtebedrijf Eemsdelta, Vrijwilliger op de huiskamer De Nieuwe Wierde Grijpskerk.

Het bestuur van Jonge Harten neemt bij zijn werkzaamheden de code Cultural Governance als uitgangspunt en vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Klachtenprotocol en procedure grensoverschrijdend gedrag Jonge Harten Festival

Bij het Jonge Harten Festival hebben we integriteit hoog in het vaandel staan en willen we iedereen een sociaal veilige werkplek bieden. Grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen zijn niet acceptabel. Toch kan grensoverschrijdend gedrag kan zich op verschillende manieren voordoen. Hiervoor hebben we een klachtenprotocol en procedure die voor iedere medewerker actief gecommuniceerd wordt en altijd ter beschikking is. Dit protocol is er ook voor binnen ons bedrijf werkzame personen, die niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Daaronder verstaan wij onder andere uitzendkrachten, stagiaires, zzp-ers en vrijwilligers.

Jonge Harten is een ANBI instelling 

Stichting Jonge Harten is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel: ANBI status genoemd. Download hier het ANBI formulier.

Jonge Harten archief

Join the Jonge Harten family

Become a crew member at Jonge Harten

Stay with the trouble