Privacybeleid - Jonge Harten

PRIVACYSTATEMENT STICHTING JONGE HARTEN

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Jonge Harten (verder aangeduid als Jonge Harten) de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens door ons worden verzameld. In dit privacystatement staat alles over de
persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website, ons kaartverkoopsysteem en onze nieuwsbrief. Dit statement kan worden aangepast naar organisatorische of politiekjuridische ontwikkelingen. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt.

1. Welke klantgegevens verwerken we en met welk doel?
Jonge Harten registreert gegevens over het gebruik van onze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's op de website en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Jonge Harten de website verbeteren en aanpassen
op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies op je computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële
doeleinden. Wanneer je als klant een ticket bij ons koopt vragen wij je om de volgende gegevens:

> Naam
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam
is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

> Adres, postcode, woonplaats
Jonge Harten wil graag een breed en divers publiek bereiken. Deze gegevens gebruiken wij
om te kunnen toetsen of wij dit daadwerkelijk doen.

> E-mailadres
We gebruiken je e-mailadres om je jouw e-ticket toe te sturen en je een servicemail over de
voorstelling die je gaat bezoeken te sturen. Indien je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen wij je op basis van je voorkeuren en/ of
bezoekhistorie e-mails. Je kunt deze toestemming eenvoudig intrekken door je onderaan een
nieuwsbrief af te melden.

> Telefoonnummer
We kunnen je telefoonnummer gebruiken in geval van wijzigingen, afgelaste voorstellingen of
calamiteiten aangaande je bezoek.

2. Verwerkersovereenkomst
Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van
persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst
afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen/ instanties:
– Gentleware B.V.: verwerker en beheerder van ons ticket systeem;
– Mailchimp: verwerker voor de verzending van e-mails;
– Google: verwerker: data-analyse van ons webverkeer.

3. Uw privacyrechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om
correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).
Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Indien je gebruik wilt
maken van je rechten, neem dan contact met ons op via info@jongeharten.nl.

Join the Jonge Harten family

Become a crew member at Jonge Harten

Stay with the trouble