Jonge Harten geeft samen met Fonds 21 een stevige impuls aan het aanbod van kunst- educatie voor mbo-jongeren! - Jonge Harten

Jonge Harten geeft samen met Fonds 21 een stevige impuls aan het aanbod van kunst- educatie voor mbo-jongeren!

Door: Jonge Harten

Kunsteducatie verrijkt, geeft andere visies en perspectieven, versterkt visuele geletterdheid, stimuleert sociale vaardigheden en draagt bij aan het respecteren van andermans mening. Kortom, kunsteducatie kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming van jongeren.

Binnen het mbo-onderwijs heeft kunsteducatie geen vaste plek in het curriculum, terwijl de vaardigheden die daarbij worden opgedaan (en het plezier) voor deze jongeren net zo belangrijk zijn als voor leeftijdgenoten op havo en vwo voor wie wel kunsteducatie beschikbaar is. Bovendien is kunsteducatie waardevol voor de persoonlijke en beroepsgerichte ontwikkeling van deze groep. Momenteel zijn er veel mooie kunsteducatieprojecten, maar te weinig zijn gericht op mbo-jongeren. Mbo’ers hebben daardoor minder kansen om in aanraking te komen met kunst, soms door hun sociale omgeving, maar ook door het opleidingsniveau.

Door Fonds 21 is daarom de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers 2017’ in het leven geroepen. Met deze programmaregeling worden culturele instellingen gestimuleerd kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar die een mbo-opleiding volgen. Fonds21 heeft Jonge Harten benadert omdat Jonge Harten een festival is wat zich richt op een jonge doelgroep en in haar programmering artistiek uitdagend is voor diezelfde doelgroep. 

Jonge Harten gaat met deze programmaregeling een verkennend, onderzoekend en experimenteel proces in. De eerste resultaten, in 2018, zullen pilotprojecten zijn. Voor Jonge Harten zal dit het project ‘DO IT YOURSELF’ zijn, met als ondertitel: speel, produceer en promoot je eigen mini-voorstelling op Jonge Harten 2018. Dit project zal toegespitst worden op mbo-studenten van het Alfacollege Groningen (opleiding Sociaal Werk). De studenten gaan in de aanloop van het festival 2018 met experts uit het theatervak werken (denk aan technici, marketing, makers en dansers), maken een eigen mini-voorstelling en organiseren een eigen festivalavond voorafgaande het Jonge Harten Festival. Hierbij worden zij gekoppeld aan makers die in 2018 op Jonge Harten staan (later wordt bekendgemaakt wie deze makers zijn). Het doel van dit project is de link te maken tussen de voorstelling van de professionele makers, de thematiek uit de voorstelling en de (eigen leefwereld van de) studenten zelf en hun beroepspraktijk. 

Jonge Harten 2024

Jonge Harten 2024 Will be from 15th - 23rd of November.

Stay with the trouble