#INVESTERENISTOEKOMSTMAKEN - Jonge Harten

#INVESTERENISTOEKOMSTMAKEN

ZO EEN DAG

Gister was het er zo een:  zo een dag die je niet gaat vergeten.
Zo een dag waarvan je weet; hierna wordt alles anders.

Deze dag waarop gevierd kon worden wat er goed is gegaan en waar tranen vielen om wat geen bestaansrecht kreeg. De dag waarop op een groot deel van de culturele sector opnieuw moest solliciteren op hun eigen banen en waarop pijnlijk duidelijk werd dat de subsidieregelingen niet overvraagt zijn maar dat de sector ondergefinancierd is.

Wij leven enorm mee met de gezelschappen en instellingen die een negatief advies kregen, of een positief advies maar onder de zogenoemde zaaglijn vallen.

Jonge Harten heeft helaas ook een advies gekregen waarmee het voortbestaan van het festival in haar huidige vorm en ambities op het spel staat.

Van het Fonds Podiumkunsten hebben wij een inhoudelijk positief advies gekregen en is de programmabijdrage toegekend. Maar de organisatiebijdrage is ondanks het positieve advies niet toegekend. Iedereen die ons, onze werking en functie kent kan aanvoelen dat dat een onwerkbare situatie met zich meebrengt.

We gaan in gesprek en kijken hoe ver we gaan komen om de voortzetting van de plannen en het podium voor makers en ons jonge publiek voort te laten bestaan en door te ontwikkelen.

Want de ‘codes’ die wij omarmen en graag waar willen maken, wat betreft fair pay en fair practice, hebben ook daadwerkelijk geld nodig om uitgevoerd te kunnen worden.

Investeren in een toekomst zie je niet altijd vandaag terug, maar de bezuiniging op diezelfde toekomst zou wel eens meer kunnen kosten dan ons lief is.

#INVESTERENISTOEKOMSTMAKEN