Jojanneke Braam vertrekt als zakelijk directeur bij Jonge Harten Festival - Jonge Harten

Jojanneke Braam vertrekt als zakelijk directeur bij Jonge Harten Festival

Na 3,5 jaar maakt zakelijk directeur Jojanneke Braam ruimte voor een nieuwe generatie. Ze was sinds augustus 2020 zakelijk leider en heeft een belangrijke professionaliseringsslag doorgevoerd in een roerige tijd, met onder meer een afgelaste editie ten gevolge van Covid19.

Vanaf januari 2023 was ze zakelijk directeur en droeg daarin bij in het zichtbaarder maken van het festival: een plek waar jongeren elkaar via theater ontmoeten en ruimte voor hun stem en verhaal is. Nu is ze toe aan een nieuwe uitdaging.

Jojanneke: “Ik ben trots op de gelaagdheid van het festival waarbij de waarde en betekenis voor veel verschillende jongeren en makers zo voelbaar is. De betrokkenheid van de buren van de kunstwerf en de partners in de stad, de ommelanden en het Noorden dragen hierin bij. Het team met hun enthousiasme en tomeloze energie zal ik gaan missen, maar ik neem het als inspiratie graag met me mee in mijn nieuwe avonturen.”

Het bestuur bedankt Jojanneke voor de professionaliseringsslagen die ze gemaakt heeft op beleidsmatig, zakelijk en organisatorisch vlak en de financieel extra slagkracht die de afgelopen jaren gecreëerd is. Menno Conner, voorzitter bestuur: “Jojanneke is een gedreven leidinggevende die met enthousiasme haar taken heeft vervuld, met altijd aandacht voor het team, de makers, het publiek en de partners en een groot geloof in bundelen van krachten. “ Jojanneke draagt nog tot 1 februari a.s. zorg voor Jonge Harten en haar toekomst en schrijft mee aan de meerjarenplannen 2025-2028 voor Fonds Podiumkunsten, gemeente en provincie. Het bestuur gaat zich beraden over de manier waarop de vacature wordt ingevuld.